Statuss

Asociācija „Lietuvas un Latvijas forums“ ir brīvprātīga un patstāvīga nevalstiskā organizācija, kas apvieno Lietuvas un Latvijas sadarbībā ieinteresētas fiziskās personas un Lietuvas Republikā reģistrētas juridiskās personas.

Asociācija darbojas uz statūtu pamata, kas tika pieņemti dibināšanas sapulcē 2006. g. 26. septembrī.

Asociācijas dibinātāji: Gedimins Adlis (Gediminas Adlys), Vilma Akmenīte-Ruzgiene (Vilma Akmenytė-Ruzgienė), Monika Balode, Violeta Butkiene (Violeta Butkienė), Alvīds Butkus (Alvydas Butkus), Kristina Vaisvalavičiene (Kristina Vaisvalavičienė).

Reģistrācija: Lietuvas Republikas Juridisko personu reģistrs, 2007. gada 2. februārī.

Juridiskā adrese: K. Donelaičio 52, LT-44244, Kaunas, Lietuva (Vītauta Dižā universitātes telpās).

Asociācijai ir atbalsta saņēmēja statuss, t.i., tā var saņemt ne tikai konkrētam mērķim paredzētus līdzekļus no atbalstītājiem, bet arī 2% no Lietuvas iedzīvotāju ieņēmuma nodokļa un citu atbalstu no fiziskām un juridiskām personām.

Aicinām atbalstīt asociācijas darbību!