Forumo suvažiavimai

2005 m. pavasarį grupė Lietuvos ir Latvijos kultūros, meno, žiniasklaidos, akademinių, politinių ir kitų visuomenės sluoksnių atstovų kreipėsi į Lietuvos Respublikos prezidentą Valdą Adamkų ir Latvijos Respublikos Prezidentę Vairą Vykę-Freibergą. Lietuvos ir Latvijos Forumo iniciatyvinės grupės kreipimesi buvo pabrėžiama, jog, praėjus 15-ai sėkmingų Lietuvos ir Latvijos valstybių raidos metų, atėjo laikas daugiau dėmesio skirti dviejų kaimyninių šalių tarpusavio dialogui.

2005 m. rugsėjo 21-22 dienomis Kaune, Vytauto Didžiojo universitete buvo organizuotas pirmasis Lietuvos ir Latvijos forumo suvažiavimas. Suvažiavimo data pasirinkta neatsitiktinai – rugsėjo 22 dieną abiejose valstybėse yra minima Baltų vienybės diena.

Buvo nuspręsta Lietuvos ir Latvijos forumo suvažiavimus rengti pamečiui, vienais metais Lietuvoje, kitais – Latvijoje. Vėliau nutarta susitikimus rengti kas antri metai.