Statusas

Asociacija „Lietuvos ir Latvijos forumas“ yra savanoriška ir savarankiška nevyriausybinė organizacija, jungianti Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimu suinteresuotus fizinius asmenis ir Lietuvos Respublikoje registruotus juridinius asmenis.

Asociacija veikia pagal įstatus priimtus 2006 09 26 steigiamajame susirinkime.

Asociacijos steigėjai:
Gediminas Adlys, Vilma Akmenytė-Ruzgienė, Monika Baluodė (Monika Balode), Violeta Butkienė, Alvydas Butkus, Kristina Vaisvalavičienė.

Registracija: Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registras, 2007 02 02.

Juridinis adresas: K. Donelaičio g. 52, LT-44244, Kaunas, Lietuva (Vytauto Didžiojo universiteto patalpose).

Asociacija turi paramos gavėjo statusą, t.y. gali gauti ne tik tikslinių lėšų iš rėmėjų, bet ir 2 proc. iš Lietuvos gyventojų pajamų mokesčių bei kitą paramą iš fizinių ir juridinių asmenų.

Kviečiame paremti asociacijos veiklą!